Certyfikat "PRODUKT REGIONU" dla produktów regionalnych

 EAPR zapewnia również certyfikaty, które pozwalają klientom weryfikować jakość towarów i usług prezentowanych przez przedsiębiorców regionalnych. Nadanie takiego certyfikatu zwiększa wiarygodność danej marki. Używanie go w wersji fizycznej, jako logo na produktach czy stronach internetowych, ułatwia klientom wybór wartościowych produktów czy usług. Certyfikat taki bowiem nie jest nadawany bezterminowo, ale będzie monitorowany przez EAPR w celu zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanej klientom.