Program "Reaktywacja Dziedzictwa Regionalnego"

 

Reaktywacja Dziedzictwa Regionalnego

 

Program "Reaktywacja Dziedzictwa Regionalnego" ma na celu rozwijanie wiedzy na temat zabytków znajdujących się na terenie Polski oraz wzbudzenie zainteresowania na temat regionu zamieszkania wśród mieszkańców. Głównym założeniem jest szerzenie wśród młodzieży oraz osób dorosłych poczucia patriotyzmu lokalnego oraz ukazanie atrakcyjności regionów Polski. Program ten obejmuję konkursy oraz spotkania obejmujące tematykę promocji regionalnej.

Informację na temat obiektów zabytkowych oraz ciekawych elementów krajobrazu promujemy za pośrednictwem portalu 4tour.pl. Portal ten nie tylko zawiera informację dotyczące wydarzeń regionalnych ale również jest zbiorem miejsc atrakcyjnych atrakcyjnych historycznie, architektonicznie oraz kulturowo.

W ramach programu "Reaktywacja Dziedzictwa Regionalnego" organizowany jest konkurs literacki "Odkryjmy Polskę na Nowo". Konkurs ten jest skierowany do młodzieży szkolnej. Polega na odnalezieniu i opisaniu atrakcyjnych miejsc w regionie. Ma on na celu zainteresowanie młodzieży atrakcyjnymi miejscami w ich okolicy. Opisy które zwyciężą w konkursie będą promować opisane miejsca na ogólnopolskim portalu, co sprawi, że informacja o tym miejscu zostanie rozpowszechniona.

 

plakatopnn