Promocja i uporządkowanie wydarzeń regionalnych

     Każdy region Polski ma określoną atmosferę i specyfikę. Ogólnikowe określenia, takie jak np. „miejscowość turystyczna”, nie są w stanie oddać wyjątkowych cech oraz zalet, które mogłyby skłonić potencjalnych inwestorów czy turystów do zwrócenia na nią uwagi. Nie od dziś przecież wiadomo, że pomyślność mieszkańców zależy od możliwości zarobkowania, kształcenia się oraz rozwoju kulturalnego, czyli od warunków pozwalających na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Tak więc jednym z najważniejszych zadań w rozwoju danego regionu jest promocja, mająca na celu zwiększenie zainteresowania daną miejscowością, a przez to wywołanie ożywienia lokalnej działalności, związanej szczególnie z napływem środków finansowych (zapotrzebowaniem na usługi, towary, produkcję). Z kolei najlepszą promocją gmin są wydarzenia regionalne, które przyciągają jak największą ilość osób.
     Niestety, typową bolączką wydarzeń regionalnych jest ich słaba promocja, skutkiem czego osoby przebywające turystycznie czy służbowo w danym miejscu, często nie wiedzą, że odbywają się tam ciekawe imprezy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom gmin zainteresowanych dynamicznym rozwojem, stworzyliśmy szereg narzędzi, pozwalających na skuteczną i atrakcyjną promocję.
     EAPR skupiła swoje działania na metodach unikania najczęściej popełnianych błędów i zaniedbań. Zapewniamy przede wszystkim uporządkowanie nadchodzących wydarzeń kulturalnych, społecznych i biznesowych w regionie. Informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem szerokiego grona odbiorców o ciekawych wydarzeniach, może wydatnie wpłynąć na odwiedzanie gminy przez turystów, okolicznych mieszkańców, a także ewentualnych inwestorów. Wydarzenia kulturalne, koncerty artystów, targi regionalnych produktów, festyny a także konferencje biznesowe czy polityczne często nie przyciągają tak wielu osób, jak mogłoby to mieć miejsce, gdyby informacja o planowanych wydarzeniach była dostępna zarówno w samej gminie, jak i na często odwiedzanym i popularnym serwisie internetowym skupiającym te wydarzenia.

W związku z tym stworzyliśmy kilka narzędzi pomocnych w realizacji naszych działań.

Promocja w internecie

     Stworzyliśmy unikalny portal internetowy dostępny pod adresem internetowym www.4tour.pl , który jest miejscem gdzie wszystkie istotne wydarzenia będą szczegółowo opisane i których czas oraz miejsce będzie w czytelny sposób określone, co pozwoli zainteresować nimi nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także turystów, którzy decyzję o miejscu wypoczynku mogą podejmować właśnie ze względu na te informacje. Niezwykle istotny jest fakt, że portal codziennie poddawany jest aktualizacji, a łatwy dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem specjalnie stworzonej dedykowanej mobilnej aplikacji.
     Aplikacja „4tour” jest narzędziem przeznaczonym na smartfony i tablety, które sprzężony z portalem 4tour.pl pozwalają użytkownikowi na bieżąco śledzić wydarzenia w różnych regionach kraju. Dodatkowo aplikacja, podobnie jak portal, pozwala na wyszukiwanie wydarzeń poprzez ich filtrowanie tematyczne i regionalne. Największym jej atutem jest możliwość wyszukiwania bieżących i nadchodzących wydarzeń w pobliżu naszego miejsca pobytu za pomocą technologii GPS. Dzięki temu turyści mogą łatwo odnaleźć interesujące ich wydarzenia w wybranej przez siebie okolicy. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli z wyprzedzeniem i w sposób przemyślany wybierać interesujące nas wydarzenia na kilka dni lub tygodni wcześniej, a przy okazji planować wspólne rodzinne wyjazdy do interesujących nas miejscowości. Aplikacja ta umożliwia mniejszym miejscowościom, które mają ciekawe propozycje kulturalne, społeczne, biznesowe lub inne, konkurować z tymi gminami, które są bardziej znane i mają lepiej rozwinięty ruch turystyczny. Może być również narzędziem zwiększającym konkurencyjność gmin w kwestii pozyskiwania turystów przez organizowanie stojących na wysokim poziomie imprez z udziałem popularnych osobistości. 
     Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że portal 4tour.pl ściśle przestrzega wytycznych Google co skutkuje  wysokimi wynikami w wyszukiwarce internetowej pozwalające w sposób precyzyjny dotrzeć z informacją do zainteresowanych osób. Korzystamy także z możliwości portali społecznościowych, co wykorzystane w umiejętny sposób znacząco wpływa na zaistnienie w świadomości użytkowników internetu.u.

Promocja w przestrzeni wizualnej

     Oczywiście działania EAPR nie skupiają się tylko na wirtualnej przestrzeni, ale posiadamy również rozwiązanie promocyjne mogące zaistnieć w samej gminie. Jest nim system "tabpoint", będący połączeniem mapy gminy oraz tablicy reklamowej i informacyjnej. Umieszczony w popularnym i widocznym miejscu pozwala zarówno mieszkańców jak i turystów informować o stałych istotnych elementach gminy, a także o aktualnych wydarzeniach.