Promocja produktów i usług rynku lokalnego

Obecnie duży może więcej, co nie oznacza, że duże firmy oferują równie wysokiej klasy produkty czy usługi. EARP zakłada sobie za cel wydobycie z rynku lokalnego wartościowych producentów i usługodawców, których działalność zasługuje na większą promocję, ze względu na wysoką jakość, jaką oferują, często za niższe niż się wydaje ceny. Agencja zarówno wyszukuje takich przedsiębiorców, jak i stara się docierać do odpowiedniego dla nich rynku konsumenckiego, któremu należy otworzyć oczy na wyjątkowy lokalny rynek. Promowaniu i zjednoczeniu takiego rynku służą organizowane przez EARP różnego typu akcje promocyjne.